Velká reportáž o Velikonocích a Velkém pátku v Antigui

Zážitek, který se dotkne všech smyslů, podívaná v takové míře nikde ve světě nevídaná, tak to jsou Velikonoce v guatemalské Antigui. Velkolepý scénář až mystických průvodů má barokní kořeny, takže doslova útočí na city člověka. Z celého světa do Antiguy každoročně přijíždějí stovky tisíc návštěvníků, aby zažili komponované ukřižování, pohřeb a zmrtvýchvstání Ježíše a zhlédli městskou výzdobu, která nemá ve světě obdoby.

Antigua, Guatemala, trasa procesí procházejícího po tři dny.
Antigua, Guatemala, trasa procesí procházejícího po tři dny.

 Velký týden, Semana Santa v Guatemale

Tím, čím je pro jižní Ameriku konec masopustu, karneval, tím jsou pro střední Ameriku Velikonoce. Jestliže je „svatý velikonoční týden“ ve střední Americe prožíván všude vroucně, v Guatemale to je vroucnější. Světového ohlasu nabyl „Velký týden“ – Semana Santa – v někdejším hlavním městě Guatemaly – v Antigui.

Guatemala, Květná neděle, procesí poblíž honduraské hranice. V bílém oděvu členky Mariánské družiny.
Guatemala, Květná neděle, procesí poblíž honduraské hranice. V bílém oděvu členky Mariánské družiny.

Květnou nedělí to začíná

Třebaže jsou Velikonoce „ve vzduchu“ už dva týdny předem (kolotoče a jiné „šátory“ ve městech, trhy, fiesty…), vše opravdu propuká o Květné neděli. Jako i jinde v křesťanském světě, i v Guatemale si davy věřících nechávají v kostele posvětit ratolesti (na obrázku ji drží muž v kostkované košili). Připomíná to Ježíšův slavný vstup do Jeruzaléma. Na pouť se vydávají první procesí:

 • muži (členové některého náboženského společenství) ve fialovém kajícnickém šatě nesou andy, podstavec se sochou Ježíše.
 • Ženy, členky mariánské družiny, jsou oděny v čistě bílý šat a nesou Pannu Marii.

Tak se děje na mnoha místech země.

A  ještě něco: Třebaže je tak zvané „velikonoční triduum“, česky „třídení“, doslova klíčovou dobou pro celý křesťanský svět, nelze používat formulace „oslavy Velkého pátku v Antigui“, jak se lze tu a tam v českých turistických prospektech dočíst. Na Velký pátek byl ukřižován Kristus, a taková událost se „neslaví“. Velký pátek se v Antigui a všude jinde na světě  „prožívá“. 

Zelený čtvrtek, květinový trh před kostelem v Chichicastenango.
Zelený čtvrtek, květinový trh před kostelem v Chichicastenango.

Na Zelený čtvrtek přípravy vrcholí

Pro velikonoční triduum (= pátek, sobota, neděle) bude zapotřebí obrovského množství květin a jiného okrasného rostlinného materiálu.

Na trzích v Chichicastenango se květiny tradičně prodávají na schodech kostela svatého Tomáše. Na Zelený čtvrtek je proto o květiny veliký zájem. Prostranství kolem chrámů a důležitá místa obcí a měst je třeba pokrýt květinovými koberce.

Nejvíc a nejkrásnější amflobry (květinové koberce) jsou k vidění v Antigui.

Zelený čtvrtek, Antigua. V pytlích je materiál na alfombry, koberce.
Zelený čtvrtek, Antigua. V pytlích je materiál na alfombry, koberce.

Barevné piliny, základní materiál amflober

Vytvořit vlastní amflobru, koberec, je věcí cti. Té se v Antigui dostává členům náboženských sdružení nebo majitelům nemovitosti na trase procesí – ať to je firma nebo rodina.

V noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek zastaví městská správa dopravu – podle plánů cesty průvodů. Na chodnících se objeví připravené pytle s pískem a barevnými pilinami, jehličím a přírodninami. Tento materiál se dá docela běžně koupit  – jako u nás třeba barvy na velikonoční vejce.

Ukončení díla nikdo nekontroluje

 • Místo budoucího koberce se nejdřív vymezí trámy.
 • Zem se vysype tak vysokou vrstvou písku, aby se srovnaly nerovnosti.
 • Přes pískovou plochu se položí od trámu ke trámu silná prkna. Po nich se pohybují zdobiči, aby nešlapali do písku.
 • Pro vytváření ornamentů se používají vyřezané šablony. Do výřezů se nanesou barvené piliny a dobře se upěchují. Jak je z obrázku patrno, třeba lžičkou od kávy. Každý už má své finty.

Žádných kontrol, jestli už je koberec hotov, není třeba. Není to jako u kdysi u nás před Prvním májem. Byla by ostuda před světem, nemít svou amflobru včas hotovou. Tvůrci také nemusejí mít obavy, že by jejich koberec třeba nad ránem někdo zničil.

Římané hledají Krista

„Ježíš po (poslední) večeři se svými učedníky odešel na Olivetskou horu do zahrady Getsemanské, kde rozprávěl s bohem. Chrámová stráž už od Jidáše věděla, že jej tam lapí – a lapila.“ Pohnuté události čtvrteční noci jsou předlohou pro komponované večerní a noční scény v Antigui.

V setmělé, ale až snově nasvícené Antigui, se formují jednotky římských vojáků – pěší a jízda. Římané projíždějí středem města, ale periferními uličkami už prochází hlavní průvod s nosítky. Celým městem temně zní bubny a suzafony.

Zatímco křesťané v Evropě mají půst, v Antigui na Zelený čtvrtek začíná třídenní přejídání.
Zatímco křesťané v Evropě mají půst, v Antigui na Zelený čtvrtek začíná třídenní přejídání.

A mezitím…

… se na prostranství kolem kostela La Merced  rozpoutalo opulentní přejídání, které neztratí dech až do sobotní noci. Že v Evropě jde právě velikonoční půst do finále a že v nadcházející Velký pátek bude čtyřicetidenní postění ještě víc zostřeno, to tady nikoho nezajímá. K vidění a ochutnání je doslova defilé guatemalské gastronomie.

Antigua Guatemala, velikonoční amflobra, koberec z květin.
Antigua Guatemala, velikonoční amflobra, koberec z květin.

Než to průvody rozšlapou

Páteční dopoledne mají obyvatelé města i obvyklý půl milion návštěvníků na to, aby prošli ulice Antiguy a prohlédli si koberce, jimiž bylo v noci město pokryto.

 • Někde jsou místo barevných pilin použity květiny. Mnohé druhy známe, třeba strelicie. Za jeden stvol dáme v Česku od dvou do čtyř stovek.
 • Některé koberce jsou dotvářeny zeleninou (hlávkovým salátem, vyřezávanými melouny a tykvemi) nebo ovocem.

Majitelé domů koberce z živých materiálů jemně mlží, aby do procesí nezvadly. 

Hlavní průvod na Velký pátek. Kajícníci ve fialovém zabezpečují cestu nosítkům s výjevem z Golgoty.
Hlavní průvod na Velký pátek. Kajícníci ve fialovém zabezpečují cestu nosítkům s výjevem z Golgoty.

A zatím na Golgotě…

„… se schylovalo ke katastrofě. Už jenom málo a boží syn bude umučen.“ Tak všichni na chodník, ať ho dobře vidíte.

 • Nejdřív jdou římští legionáři a směrují diváky z cesty na chodník.
 • Za nimi jde zástup mladých „kajícníků“, jejichž úkol je nedovolit divákům vstoupit do ulice.
 • „Kajícníci“ ve funkci vykuřovačů točí kaditelnicemi.

Ulice se  rozplývají v dýmu, kadidlo voní, bubny a suzafony jsou stále blíž…

Antigua Guatemala. Tři a půl tunový
Antigua Guatemala. Tři a půl tunový „plovák“ nese osmdesát mužů.

A už je to tady, obraz Kristovy strastiplné cesty k smrti

Za zvuků chmurných melodií, v nichž převládají údery na bubny a přizvukování obrovských žesťů, se ke kostelu La Merced  přibližují obrovská nosítka. Na nich je plasticky vyhotovena strastiplná cesta na Golgotu, po níž nese svůj kříž Ježíš v rudém šatu. Nosítka z cedrového dřeva jsou:

 • osmnáct metrů dlouhá,
 • tři a půl tuny těžká.

Po každé straně je nese 40 (nebo 50) nosičů-cucuruchos. V pátek odpoledne jsou oblečeni ve fialovém kajícnickém šatě s bílými plachetkami a šerpami.

Antigua Guatemala. Na květinový koberec mohou jako první vstoupit řeholníci nesoucí Krista.
Antigua Guatemala. Na květinový koberec mohou jako první vstoupit řeholníci nesoucí Krista.

Ukočírovat tři a půl tuny v pohybu…

Nosítka (andy, plováky) se udržují v rytmu, který udává předák. Nosiči mají nacvičené kroky, kterými obrovskou masu udržují v rovnováze. Podle pokynů předáka přesně vědí, kdy kroky vpřed a kdy vyvažovat zpátky. Hlavní nosítka s Kristem jako první vstupují na nedotknuté koberce.

Ukázkou dokonalosti je výměna nosičů. To se děje co každý blok. Jedná se o naprostou souhru – výměna je hotova v mžiku.

Být v týmu nosičů je čest v rodině děděná z otce na syna. Kajícnické obleky si mohou půjčit v kostelním fundusu, anebo si pořídit vlastní. V Antigui jsou obchody s těmito kostýmy a doplňky. Některé otce doprovázejí i jejich malí synci, rovněž už oblečení v kajícnickém oděvu.

Antigua Guatemala, plovák s mariánským výjevem nesou výhradně ženy.
Antigua Guatemala, plovák s mariánským výjevem nesou výhradně ženy.

Mariánská družina nese patronku

Jako druhý se za Kristem pohybuje menší, asi poloviční plovák s matkou boží obklopenou květinami. Nesou jej výhradně ženy, členky Mariánské družiny i „civilistky“.

 • Za nimi jsou průvodem neseny sochy svatých na malých podstavcích.
 • Jako poslední kráčí dechová kapela. Hraje melodie evropskému uchu nezvyklé, chmurné, dunivé, v neznámém rytmu. Hudební doprovod dává průvodu opravdu smuteční ráz.
Antigua Guatemala, průvod technicky jistí římští legionáři. Velký nástroj je suzafon.
Antigua Guatemala, průvod technicky jistí římští legionáři. Velký nástroj je suzafon.

„Římané“ to jistí

Až když celý průvod projde, má divák čas povšimnout si „technického detailu“, a to, že celou tu obrovskou masu nosítek, soch, nástrojů a lidských těl má pod kontrolou „římská legie“, držící formaci pomocí napjatých horolezeckých lan.

Antigua, Velký pátek. Nosítka byla o 180 °otočena, nosiči učinili obrat, Kristus couvá do La Merced.
Antigua, Velký pátek. Nosítka byla o 180 °otočena, nosiči učinili obrat, Kristus couvá do La Merced.

Bravurní práce nosičů

Mezi 15. a 16. hodinou údajně Kristus skonal. Tradice praví, že by v tu dobu mělo „začít pršet a vše živé propukat v pláč“.

Po pravdě, diváci viditelně netruchlí, ale jsou u vytržení z toho, jak se obrovská nosítka před vchodem do chrámu La Merced nejprve otočí o 180 stupňů a jak potom provedou naráz obrat nosiči. Plovák s Kristem do kostela zacouvá, ale nosiči musí jít po předu.

Velký pýtek, Antiguea. Mezi průvody je čas opravit nebo dokončit další amflobry.
Velký pýtek, Antiguea. Mezi průvody je čas opravit nebo dokončit další amflobry.

Podvečerní mezičas – přípravy na večer

Chrám La Merced bude na pár hodin uzavřen. Je třeba vyměnit dekorace a změnit scénu na nosítkách. Pořadatelé se musí převléknout. Kajícníci sundají fialové a obléknou černé háby a kápě. Mariánská družina vymění bílé šaty za černé a vlasy ukryje pod závoje.

Civilní obyvatelstvo zná plán trasy procesí a ví, že po setmění se procesí zase vydá městem. Je čas opravit nebo dokončit další amflobry. A turista se může vydat prohlédnout si je.

Velký pátek, Antigua, seřadiště alegorických vozů.
Velký pátek, Antigua, seřadiště alegorických vozů.

Kolona biblických výjevů

V jedné z postranních ulic v centru města je seřadiště alegorických vozů čekajících na noční průvod. Na valnících s koly jsou postaveny bizarně naturalistické biblické výjevy: od Kristova vjezdu na oslu do Jeruzaléma, přes poslední večeři, Pilátův soud, křížovou cestu, ukřižování, až po zmrtvýchvstání. Vozy tlačí řeholníci v černých kápích.

Noční průvod: To nelze slovy popsat

Jestliže odpolední pašijový průvod působil na všechny čivy diváků, noční průvod je ještě emotivnější.

Opět předvoj Římanů upozorní obyvatelstvo v ulicích, že se procesí blíží. Řeholníci v černých hábech s kápí vykuřují ulice kadidlem, jemně, ale neústupně zatlačí dav na chodník a vytvoří živý bezpečnostní plot. Ale to už z dálky duní bubny a plechy a ulicemi kolébavě připlouvají obrovská, do dálky zlatem zářící nosítka.

Už na nich není Kristus s křížem. Vždyť už byl touto dobou z kříže sňat. Nosítkům dominuje šikovně nasvícený zlatý katafalk s  prosklenou zlatou rakví s Kristem. V kolébavém rytmu nese tři a půltunový plovák osmdesát řeholníků. Atmosféra je hustá emocemi, děsivou scenérií, pochmurnou hudbou – no a i kadidlem.

Mariánská družina v černém

Menší nosítka s truchlící Marií nesou ženy oblečené do hlubokého smutku. Při představě, kolik nosítka váží, divákům trne v šíji.

Ještě víc, že některé ženy nesou děti, či je vedou za ruku, anebo děti jdou s nimi v procesí – pod nosítky.

Svatí pochodují

Za mariánskou družinou pokračuje procesí alegorickými výjevy na vozech. Jestliže se za bílého dne působily výjevy bizarně, v noci se jeví až strašidelně. Biblické situace, křížová cesta, všichni svatí na nosítkách…

Pro noční iluminaci jsou vozy propojeny kabely a napájeny proudem z elektrocentrály, která je součástí průvodu.

Rychlá rota v akci

V těsním sledu za posledními účastníky procesí je připravena úklidová četa. Na rozšlapané koberce se doslova vrhají s lopatami a košťaty a „jentaktak“ dovolí zbožným ženám, aby si z poničeného koberce pro štěstí vytáhly nějakou květinu. V několika minutách jsou koberce na hromadách.

„Všechna sláva, polní tráva“

Za „rychlou rotou“ uklízečů pojíždí náklaďák  a bagr. Na lžíci bagru metači nakládají shrabané hromady a bagr smetí vyklápí do korby vozu. Do deseti minut nikdo neví, jaká sláva se tu udála.

A to je vlastně i symbolika květinových koberců: „Všechna sláva, polní tráva“ nebo také „Prach jsi a v prach se obrátíš.“

Sobota a neděle velikonoční

Průvody a procesí procházejí městem i na Bílou sobotu, kdy byl Kristus „do hrobu uložen“. To až na Boží hod velikonoční, v neděli, kdy „Kristus vstal z mrtvých“, začnou oslavy a díkuvzdání.

Odpoledne většina z návštěvníků z Antiguy odjíždí.

Pět set let stará tradice

Tradice Semana Santa, vroucně připomínající události velikonočního týdne, přišla do Guatemaly se Španělskými kolonizátory a misionáři. Je vzpomínána od roku 1524 a patří k nejprožívanějším společenským, kulturním a náboženským událostem na celém světě.

Scénář je po staletí dodržován stejný: městem, které je vyzdobeno složitě navrženými barevnými koberci (alfombry) z přírodnin, prochází monstrózní procesí s obrovskými nosítky. Na nich jsou výjevy z konce Kristova života a alegorie vztahující se k událostem od Květné neděle do Božího hodu.

Semana Santa mísí prvky katolického a domorodého náboženství. Semana Santa každým rokem společně prožívají stovky tisíc návštěvníků ze střední Ameriky a celého světa.

Pro návštěvu Guatemaly není vhodnější termín, než doba před Velikonoci, včetně (či především) velikonočního tridua v Antigui.

Všecny články o zemi

 1. Guatemala: Dvanáct zajímavých míst středoamerické země
 2. Jídlo v Guatemale: Za málo peněz hodně dobré muziky
 3. Chichicastenango: Největší mayské trhy v Guatemale
 4. Guatemale: I ten nejopatrnější cestovatel může narazit
 5. Guatemalský Tikal: Kdysi nejmocnější sídlo Mayů
 6. Z garífunského Livingstonu po řece Rio Dulce
 7. Flores: Ostrovní město plné chutí nedaleko mayského Tikalu
 8. Santiago Atitlán: Zde přebývá mayské božstvo Maximón
 9. Antigua: Město vzácné krásy ze seznamu UNESCO
 10. Panajachel: Rušné letovisko na břehu jezera Atitlán
 11. San Pedro La Laguna: Místo, které nelze minout
 12. Velká reportáž o Velikonocích a Velkém pátku v Antigui