Antigua: Město vzácné krásy ze seznamu UNESCO

Městem vzácné krásy bývá označována Antigua, po dvě stě let hlavní město Guatemaly. Město bylo roku 1773 zničeno zemětřesením, metropole byla přesunuta. Ve městě zůstaly stavební památky takové hodnoty, že se Antigua dostala na seznam UNESCO. V současné době sem přijíždějí tisíce návštěvníků. Chtějí poznat ruiny města, okolní sopky, učí se španělsky, tančit nebo vařit guatemalská jídla. Akcí světové známosti jsou velikonoční průvody v Antigui.

Z garífunského Livingstonu po řece Rio Dulce

Notná dávka romantiky v několika porcích, tak lze označit výlet lodí do guatemalského Livingstonu a z něj po Rio Dulce ke koloniální pevnosti San Felipe. Livingston, do kterého nevede žádná „suchá“ cesta, je malé město na východě Guatemaly, středisko kultury etnika Garífunů. Při plavbě po Rio Dulce lze pozorovat pozoruhodné ekosystémy, ptačí kolonie a „kolové osady“ vystavěné částečně na vodě. Mohutný hrad/pevnost San Felipe (památka UNESCO) byl v koloniální době zbudován na obranu před piráty.

Chichicastenango: Největší mayské trhy v Guatemale

Chichicastenango je guatemalské horské městečko, která je známo „indiánskými“ trhy. To je také důvod, který sem přivádí tisíce cizozemských návštěvníků Guatemaly. Jednak chtějí nakoupit především tradiční rukodělný textil, výrobky z kůže a ze dřeva, koření a dekorativní etnické výrobky, ale právě tak chtějí poznat atmosféru místa, kde jsou mayské tradice ještě živé. O Chichicastenangu se často říká, že je izolováno v čase a prostoru od zbytku Guatemaly.

San Pedro La Laguna: Místo, které nelze minout

San Pedro La Laguna je město na jihozápadním břehu jezera Atitlán. Z trvale žijících obyvatel je podstatná část etnická. Mnohem víc je ovšem příchozích: turistů, studentů, dobrovolníků. V San Pedru La Laguna je zajímá mayská kultura, výlety k vrcholu sopky San Pedro, studium španělštiny ve zdejších jazykových školách, poznávání řemeslné výroby a gastronomie (work shopy), dobrovolnická práce a v neposlední řadě také nikdy nekončící party na břehu jezera.

Panajachel: Rušné letovisko na břehu jezera Atitlán

V západní vysočině Guatemaly, na severním břehu jezera Atitlán, doslova „v klínu hor“, se nachází letovisko Panajachel. Město, které v současné době žije převážně z turismu, patří mezi nejpopulárnější turistické regiony Guatemaly. Největším lákadlem oblasti je Atitlánské jezero, sopky Tolimán, San Pedro a Atitlán a výlety lodí do svérázných městeček vystavěných na příkrých březích jezera. Panajachel je dobrou základnou pro výlety do horských etnických mayských měst.

Santiago Atitlán: Zde přebývá mayské božstvo Maximón

Santiago Atitlán je jedna z aglomerací na břehu guatemalského jezera Atitlán. Městečko může svou existenci doložit od 16. století. Zdejší katolický chrám a vedle stojící svatyně mayského božstva Maximóna usnadní pochopit „náboženský synkretismus“, typický pro oblasti s etnickým obyvatelstvem. Santiago Atitlán je dobrým místem pro poznání maysko-guatemalské kultury.

Flores: Ostrovní město plné chutí nedaleko mayského Tikalu

Guatemalské město Flores nemine turista, který chce vidět vykopávky největší mayské aglomerace Tikalu. Ve Flores obvykle si obvykle vytvoří dočasnou „základnu“. Přitom zjistí, že město Flores je tak příjemné, půvabné a zajímavé, že samo o sobě může sloužit jako turistický cíl. Malebná poloha, dopravní dostupnost, levné ubytování, úžasné jídlo a hlavně atmosféra – kosmopolitní a přesto guatemalská, to vše městu Flores přidává na atraktivitě.

Guatemalský Tikal: Kdysi nejmocnější sídlo Mayů

Jednou z největších guatemlaských zajímavostí je archeologické naleziště Tikal, zbytky největšího a nejdůležitějšího mayského města. Rozsah a celistvost této mayské lokality je pro návštěvníky až fascinující. Je možnost prohlédnout si nejen stavební památky a urbanismus města vystavěného v klasickém mayském období, ale zároveň pochopit i zničující moc džungle, v níž se vykopávky nacházejí. Zbytky Tikalu jsou od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO.