Panamský průplav: Zdymadla Miraflores

Panamský průplav, El canal de Panamá. Zlatá a zlatonosná hlavní žíla Panamy. Grandiózní stavební počin, který změnil světové dějiny mořeplavby. Panama má zajímavou prehistorii, úžasně „akční“ historii, nádhernou krajinu. Ale kanál je na prvním místě.  Moderní návštěvnické centrum nad zdymadly v Miraflores je dobrým místem, kde začít s poznáváním Panamy.

Panama: Kanál nade vše

Poznávat Panamu „od kanálu“ má své opodstatnění. Už přes sto let je Panamský průplav tím nejdůležitější, čím země disponuje. Když poznáme kanál, snadněji porozumíme současnému životu v Panamě. 

Od roku 2000 je průplav zcela pod kontrolou Panamy. Spojené státy americké mají smluvně sjednané právo vojenské ochrany a přednost pro americké válečné lodě.

Panama-City, autobusový terminál
Panama-City, autobusový terminál

K Miraflores autobusem

K návštěvnickému centru u plavební komory (zdymadla) Miraflores se z Panama-City pohodlně a levně dostaneme místní dopravou. Je vhodné vydat se tam hned ráno, areál v Mirafleres se otevírá v devět.

 1. Nejdříve metrem (35 centů jedna jízda) do stanice Albrook.
 2. Z ní je po zastřešené rampě přístup na hlavní autobusový terminál, odkud odjíždějí autobusy k Miraflores.

Jízdenky/karty se kupují v pokladně terminálu, autobusy jezdí každou hodinu, jízdné stojí čtvrťák. U návštěvnického centra autobus končí. Všechny údaje je třeba v době návštěvy ověřit.

Panama, návštěvnické centrum u zdymadel Miraflores (Miraflores Visitor Center)
Panama, návštěvnické centrum u zdymadel Miraflores (Miraflores Visitor Center)

Vše pro návštěvníka

Návštěvnické centrum u zdymadel Miraflores je nepřehlédnutelná čtyřpodlažní budova. Za 15 dolarů vstupného se zájemci o prohlídku dostane všeho, co si představoval:

 • praktické poznání toho, jak zdymadla na průplavu fungují;
 • průjezdy lodí plavebními komorami;
 • kino, kde je promítán 3D dokumentární film o stavbě průplavu;
 • moderní muzeum;
 • kapacitní toalety;
 • pítka s chladnou vodou;
 • klimatizace ve všech prostorech centra;
 • restaurace;
 • prodejna se suvenýry.

Směrem ke zdymadlu jsou ve všech poschodích centra vyhlídkové terasy. Nejlepší podívaná je z té třetí – nejvyšší. Proto tam bývá také nejvíc turistů.

Pro orientaci: Vpravo je směr ke Karibiku (na obrázcách i z terasy). Zleva připlouvají lodě od Pacifiku. Fotografie pocházejí z března 2016 a zachycují sto let setrvalý stav.

Panama, vrata zdymadla v Miraflores
Panama, vrata zdymadla v Miraflores

Původní kanál byl přibližně 82 kilometry dlouhý. Po sto let měl tři zdymadla (dvě z toho jsou právě v Miraflores). V  červnu 2016 byla uvedena do provozu rozšířená trasa průplavu. Umožňuje cestu větším lodím a zvýšila kapacitu průjezdnosti.

Plavební komora

Zdymadlo, jinak také plavební komora (angl. Lock), je zděná nebo betonová komora na plavební cestě (v plavebním kanálu, průplavu), uzavíratelná na obou koncích vodotěsnými vraty. Snižováním a zvyšováním hladiny v komoře pomocí obtokových kanálů s využitím samospádu se dosáhne zdvižení plavidla nebo jeho spuštění při sestupu po spádu vodní cesty.

Zdroj: namorniplavba.cz

Panama, zdymadla Miraflores, pohled ke Karibiku
Panama, zdymadla Miraflores, pohled ke Karibiku

Stříbrné muly mají stále práci

Původní zdymadla jsou poměrně úzká. Z důvodu bezpečnosti jsou od samého počátku provozu kanálu lodě voděny skrz zdymadlo lokomotivami, kterým se říká „muly“. Jedou po zdi zdymadla a zabezpečují pohyb lodi vpřed a ze strany na stranu.

Projedou? Projedou vždycky. Při stavbě lodí, které měly (nebo někdy mohly) projíždět Panamským průplavem, se s parametry kanálu počítalo.

Panama. Zdymadla v Miraflores, lokomotiva
Panama. Zdymadla v Miraflores, lokomotiva „mula“

Vždyť je to všechno tak maličké…

Je třeba připomenout, že je mnoho návštěvníků Miraflores překvapeno tím, jak malá se zdymadla zdají být. Většina turistů přijíždí s určitou představou místa. Viděl je ve filmu, v televizi. A ono se to v reálu zdá být tak maličké…

Vysvětlení je prosté – návštěvník se na zdymadlo dívá z jiné perspektivy a z jiného místa, než filmový kameraman. Chybí srovnání s něčím, co si v reálu dokážeme velikostně představit. Lodě jsou obrovské, proto se komora zdá být úzká.

Nastal možná čas opustit terasy a podívat se do nitra návštěvnického centra. Doplnit informace, podívat se na film a prohlédnout dokumenty.

Panama, muzeum v návštěvnickém centru u zdymadel v Miraflores.
Panama, muzeum v návštěvnickém centru u zdymadel v Miraflores.

Muzeum a 3D film v ceně vstupného

V kinosále Visitor Center Miraflores mohou návštěvníci zhlédnout 3D film o historii a současnosti Panamského průplavu. Speciální brýle pro 3D produkci dostanou diváci při vstupu do sálu a při odchodu je zase odevzdají. Do kina lze jít opakovaně, jak kdo chce.

Po filmu si mohou prohlédnout moderně koncipované muzeum a znovu si připomenout všechna ta neuvěřitelná čísla, která se ke stavbě Panamského průplavu vztahují. A nejedná jen o technické údaje, ale i lidský faktor – počty pracujících a ztráty na životech…

A pak se obvykle zase jde na terasu – zkontrolovat, zda je všechno tak jako ve filmu.

Čtyři hodiny utekly jako nic

V návštěvnickém centru letí čas nekontrolovaně. Stále je na co koukat, připlouvají další a další lodě… Takové dobré čtyři hodiny je na návštěvu Miraflores třeba vyčlenit. Techničtí nadšenci se třeba zdrží i déle. Nebudou se nudit ani ženy a děti.

Panama, autobusový terminál, parkoviště Diablos rojos de Panamá.
Panama, autobusový terminál, parkoviště Diablos rojos de Panamá.

Diablos rojos de Panamá: Překvapení na závěr

Z Mirafleres se dostaneme stejně jako tam, ale obráceně. Autobusem na terminál, od terminálu do centra ze stanice metra Albrook.

Při první cestě jsme se soustředili na to, aby všechno „klaplo“ podle plánu. Teď se už můžeme porozhlédnout. Zastřešená lávka pro pěší z terminálu k metru vede nad parkovištěm autobusů. A to je tedy podívaná!

V celé střední Americe jezdí na městských, příměstských a regionálních linkách vyřazené školní autobusy z USA. V Panamě je věcí cti majitele opatřit autobus tím nejbláznivějším kabátem a výkonnými reproduktory. To jsou legendární Diablos rojos de Panamá, panamští Rudí ďábli, obstarávající městskou dopravu.

V ulicích Panama-City se s nimi budeš setkávat. Prohlédni si je, nafoť, svez se jimi. Už jim zvoní hrana.

Panama-City, lávka mezi stanicí metra Albrook a autobusovým terminálem
Panama-City, lávka mezi stanicí metra Albrook a autobusovým terminálem

Domácí příprava se na místě zúročí

Panamský průplav je stavba, která změnila dějiny mořeplavby, ne-li dějiny světové. Jeho budování je dokonale zdokumentováno po stránce technické, historické, sociální.

 • Monotématické spisy, spisky, články obsahující přesná čísla a data.
 • Encyklopedická hesla, vysvětlující společenské okolnosti, a nebo i to, jak to je s rozdílnou výškou hladiny Karibiku a Pacifiku.
 • Česká televize vytvořila několik velmi zajímavých dokumentů, některé lze vyhledat i v elektronickém archivu.

Kvalifikovaných zdrojů informací je víc než dost. Je dobré předem se s historií průplavu seznámit. Domácí příprava se na místě zúročí. Trocha teoretických znalostí způsobí, že si pozorování skutečného dění na kanále víc „užijeme“.

Všecny články o zemi

 1. Panama: Nabídkový list báječných zážitků
 2. Panama: Než se vydáme na cestu
 3. Panamský průplav: Zdymadla Miraflores
 4. Colón a Gatún, důležité body Panamského průplavu
 5. Ciudad de Panamá, město jako žádné jiné ve střední Americe
 6. Chutě a vůně Panamy
 7. Boquete, báječná cestovatelská základna v klínu sopky
 8. „Sendero de los Quetzales“ aneb Na Kvesalí stezce
 9. Zdravotní tipy pro cestovatele po zemích Střední Ameriky nejen v době koronaviru
 10. Karibské pevnosti Portobelo a San Lorenzo, památky ze seznamu UNESCO